NORTH CAPE TOURS
Gode opplevelser i Arktis
NORTH CAPE TOURS
Transport av høyeste kvalitet
NORTH CAPE TOURS
Opplev høydepunktene i Arktis
previous arrow
next arrow
Slider

Velkommen til en trygg og komfortabel reise med North Cape Tours. Smittevern er en svært viktig del av vår daglige drift og er noe vi tar på høyeste alvor. Vi fokuserer på en trygg reise for alle våre gjester og ansatte. Godt og ansvarlig smittevern er noe vi i transportbransjen og reiselivet er avhengig av for å kunne gjøre vår jobb i dag og i fremtiden.  Gjennom omfattende rutiner for renhold og smittevern om bord i bussen får du en bekymringsløs reise med oss.

Våre rutiner - din trygghet

North Cape Tours har innført hygienetiltak i forbindelse med Covid-19, og har forsterket renhold i alle kjøretøy. Rengjøring skjer i henhold til retningslinjer fra FHI og lokale helsemyndigheter. Disse retningslinjer sjekkes regelmessig da de endrer underveis, avhengig av smittesituasjonen. Før påstigning blir gjestene spurt om de har symptomer. Ved mistanke om symptomer blir gjesten bedt om å ikke reise med oss. Vi oppfordrer våre gjester til å bruke munnbind i henhold til de aktuelle lokale smittevernstiltak. Gjestene må bruke håndsprit når de kommer inn i bussen og kan bruke det ved behov under reisen. Håndsprit er til enhver tid lett tilgjengelig i alle våre busser, på flere plasser.

Flerspråklig informasjon

Din sikkerhet går foran alt annet. Om bord i bussen finner du informasjon hvor gjesten blir gjort oppmerksom på gjeldende smittevernstiltak. Informasjonen finner du flere plasser i bussen på Norsk, Engelsk og Tysk. Informasjon er også illustrert figurativt slik at den skal være lett forståelig. Våre sjåfører er flerspråklige, og vi behersker i dag blant annet tysk, nederlandsk, spansk, fransk og engelsk. Alle sjåfører snakker selvfølgelig også norsk. Nødvendig informasjon gis også muntlig til våre passasjerer.

Munnbind og kontaktløs betaling

I bussen er det tilrettelagt for minst mulig kontakt mellom sjåfør og gjest, samt mest mulig avstand mellom gjestene. Sjåførene bruker munnbind i bussen og kjører aldri ved mistanke om sykdom. Vi tilbyr kontaktløs betaling for gjestene, og legger opp til bruk av desinfiserende middel, og hyppig rengjøring av overflater som er i bruk, f.eks. armlener, gelender og håndtak.

God avstand og gode opplevelser

North Cape Tours handler om gode opplevelser og transport av høyeste kvalitet. Det betyr en smittefri reise. Vi legger derfor opp til god avstand mellom våre passasjerer. Vi kjører med busser av ulik størrelse for å gi gjestene god plass. De fremste setene er ikke i bruk for å gi ekstra trygghet for våre sjåfører. Vi oppfordrer gjestene til å sitte på avstand fra hverandre, og har flere busser som har 57 seter eller mer tilgjengelig.

Praktiske tiltak

Som transportør og leverandør av reiselivsopplevelser, vet vi at risikoen for smitte øker jo tettere man sitter sammen. Derfor inkluderer våre rutiner blant annet følgende tiltak: En meter avstand mellom passasjerer gjennom hele reisen. Vi oppskalerer ofte til større kjøretøy når det er flere passasjerer, for derved å frigjøre minimum 50 % setekapasitet i transportmiddelet. Passasjerer som reiser sammen (i samme korhort) sitter med avstand etter gjeldende regler. Vi legger til rette for at passasjerene kan holde god avstand, og begrenser påstigning uten setereservasjon for å unngå at gjester sitter for tett. Vi tillater ikke ståplasser. Passasjerer og ansatte må bruke munnbind på reisen, eller avvises, dersom avstand ikke kan opprettholdes. Vi har forsterket renhold og rutiner for å håndtere avfall, og spesielt brukte munnbind. Dersom regler for avstand ikke kan overholdes i samme kjøretøy, setter vi inn ekstra kjøretøy. Alle kjreøtøy har god ventilasjon, og vi unngår resirkulering av luft.

Informasjon til våre reisende

Våre gjester mottar gjeldende smitteverntiltak i form av plakater, trykksak på seter og muntlig informasjon fra våre sjåfører. Informasjonsmateriellet er på flere språk.

    - Ikke reis hvis du er syk. Hvis du er syk eller mistenker at du er syk skal du ikke reise med oss.
    - God hostehygiene. Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.
    - God håndhygiene. Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen. Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv.
    - Riktig bruk av munnbind. Følg råd om riktig bruk av munnbind. Ha hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig dersom du bruker munnbind. Ta munnbindet av etter reise, og kast munnbindet i en søppelbøtte når du har forlatt transportmiddelet.
    - Hold avstand. Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer, og unngå kontakt ansikt til ansikt. Det anbefales å holde en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer.
    - Vis hensyn til andre reisende. Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre reisende, spesielt eldre personer.
    - Har du økt risiko for alvorlig covid-19 bør du unngå å reise. Les om risikogrupper (fhi.no)

Velkommen til trygge opplevelser i Arktis!